038 - 426 8 551 info@jennix.nl

Home » 3e spoor trajecten

 

Uw werknemer is onlangs gekeurd door het UWV en er is vastgesteld dat er sprake is van een beperking waardoor de werknemer niet meer optimaal kan functioneren. Om die reden is er een WGA-uitkering toegekend. Veel werkgevers denken dat het traject dan klaar is. Dit is echter niet het geval.


Gevolgen als werkgever
geen eigenrisicodrager WGA is

Voor (ex)werknemers die na de twee jaar wachttijd in de WIA/WGA terechtkomen, betaalt u als werkgever alsnog de rekening. U bent nog tien jaar voor deze medewerkers verantwoordelijk. Dit merkt u aan de gedifferentieerde WGA-premie. Doordat uw zieke medewerker in de WIA/WGA is ingestroomd, verhoogt het UWV/Belastingdienst uw gedifferentieerde WGA-premie. Deze verhoging gaat over uw gehele loonkosten van alle medewerkers.

Gevolgen als werkgever wel eigenrisicodrager WGA is

Als u eigenrisicodrager bent voor de WGA dan zal de verzekeraar bij instroom in de WIA/WGA de schadelast aan u doorberekenen door de premies voor de verzekering te verhogen.

Een voorbeeld:

Stel, een werknemer van een WGA-eigenrisicodrager verdient € 40.000,- per jaar. Hij valt ziek uit en wordt na twee jaar 70% arbeidsongeschikt verklaard. Hij krijgt een WGA-uitkering maar hij werkt niet naast zijn uitkering. Hij heeft daardoor recht op de WGA-vervolguitkering ter hoogte van een percentage van het minimumloon. De werkgever betaalt dan minstens:

  • twee jaar 70% van het loon: 2 x28.000 euro = 56.000,- euro.
  • tien jaar lang de WGA-vervolguitkering = 91.000,- euro.
  • De totale kosten bedragen 147.000,- euro.

Wat levert re-integratie 3e spoor u als werkgever op?

Het doel van re-integratie 3e spoor is het vinden van passend werk en het duurzaam plaatsen van de medewerker. Omdat de medewerker gedeeltelijk arbeidsgeschikt is en een WGA-uitkering ontvangt, kunnen daarmee de kosten voor u als werkgever worden beperkt. Indien de medewerker 80/100 arbeidsongeschikt is, dan kan Jennix met u onderzoeken of het haalbaar is om een IVA aan te vragen.

Wat levert re-integratie 3e spoor uw medewerker op?

De WGA is helemaal ingericht op het stimuleren van werken. Het UWV stelt op basis van het arbeidsongeschiktheidspercentage vast hoeveel een werknemer nog met werk kan verdienen. Benut hij minstens de helft van die zogenoemde restverdiencapaciteit dan krijgt hij een uitkering die gebaseerd is op zijn oude loon met als bovengrens het maximumdagloon. Benut hij minder dan de helft dan krijgt hij een uitkering op basis van het minimumloon. Dat is in veel gevallen een flinke prikkel om aan het werk te blijven.

 Wat kan Jennix Talent Management voor u betekenen?

In principe is de werkwijze voor het derde spoor traject grotendeels hetzelfde als het tweede spoor traject. Jennix gaat met u in gesprek over de aanpak van het traject en de mogelijkheden voor uw ex-medewerker op een nieuwe baan. Hierbij wordt rekening gehouden met het arbeidsongeschiktheidspercentage en de restverdiencapaciteit. Samen met uw medewerker wordt onderzocht hoe de benutbare mogelijkheden zo optimaal mogelijk ingezet kunnen worden. In overleg met u worden afspraken gemaakt over de frequentie van de rapportages.

 

Wilt u meer informatie of een vrijblijvend gesprek? Belt u ons dan via (038) 426 85 51.