038 - 426 8 551 info@jennix.nl

Home » Outplacementtraject: voor jezelf beginnen

Over Jennix

Onze werkwijze is persoonlijk, professioneel en praktisch. Kandidaten weten altijd waar ze aan toe zijn, omdat we werken met een gericht en projectmatig plan van aanpak en duidelijke doelstellingen.

Jennix weet hoe de huidige arbeidsmarkt werkt en ondersteunt alle kandidaten met een multidisciplinair team van consultants, arbeidsmarktdeskundigen en trainers. Iedere kandidaat heeft een vast aanspreekpunt: de eigen consultant. Met onze expertise, Jennix Online en doeltreffende trainingen is iedere kandidaat weer snel aan de slag.

Met praktische oplossingen staan wij zowel de werkgever als de werknemer terzijde. Dat wij daarin succesvol zijn, is aantoonbaar: 89,7% van onze kandidaten vindt binnen een half jaar een andere functie!

Jennix is onderdeel van Pabas Adviesgroep. Pabas Adviesgroep bestaat uit 3 bedrijven die zich bezig houden met de instroom en uitstroom van werknemers en leidinggevenden in organisaties in de zorg, overheid en bedrijfsleven.

Overname Jennix door Perspectief

Jennix is per 1 oktober 2019 overgenomen door Perspectief Groep bv. Jennix blijft vooralsnog hetzelfde werken. Meer informatie over de overname vindt u hier.