038 - 426 8 551 info@jennix.nl

Als een medewerker binnen 4 weken na beëindiging van het dienstverband ziek wordt, draait u als voormalig werkgever alsnog op voor de uitkeringslasten middels premiedifferentiatie. Hoe kunt u dit voorkomen?

De belangrijkste recente aanpassing in ons sociale stelsel betreft die van het verhoogde financiële risico voor medewerkers die uit dienst gaan en zich binnen vier weken na datum uit dienst ziek melden. De uitkeringslasten komen dan namelijk op het conto van de ex-werkgever middels premiedifferentiatie. Zo kan het in het ergste geval zijn dat de ex-werkgever 12 jaar lang financieel ‘last’ heeft vanwege de uitkeringskosten (vanwege ziektewet en een eventuele WGA-uitkering.

Veel werkgevers en hun HR-adviseurs zijn in de veronderstelling dat dit ‘nieuwe risico’ alleen geldt voor medewerkers waarvan het tijdelijk dienstverband is beëindigd. Maar niets blijkt minder waar. Het risico van premiedifferentiatie (hoe meer schade, hoe hoger de premiekosten) geldt in principe voor álle ex-werknemers, of ze nu een tijdelijk of een vast contract hadden. Of ze nu zelf ontslag hebben genomen, of dat het contract via kantonrechter, UWV of vaststellingsovereenkomst is ontbonden, dat maakt niet uit. Zelfs een faillissement geeft geen garantie op dispensatie, want als de ex-werkgever na faillissement doorstart, kan de nieuwe werkgever worden beoordeeld als rechtsopvolger van het failliete bedrijf, en kun je alsnog met een premieverhoging worden geconfronteerd.

Ook bij vaste medewerkers loopt de ex-werkgever tot 4 weken na einde dienstverband het risico dat hij tot 12 jaar na de uit diensttreding met verhoogde kosten geconfronteerd wordt.

Is er iets aan te doen? Kun je schade voorkomen? Jazeker, want als de (aanstaande) ex-werknemer vóór de ziekmelding al een WW-uitkering toegekend heeft gekregen vindt er geen doorbelasting plaats aan de ex-werkgever.

Spoor daarom uw werknemer, bij een naderend einde van het dienstverband aan om zo snel mogelijk een WW-uitkering aan te vragen. Dat kan vanaf 4 weken voor einde dienstverband. Op de website van het UWV (www.werk.nl) staat beschreven hoe.